PRIVACY POLICY Huis de Cat

In deze Privacy Policy wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Huis de Cat. Ook de gegevens die we verzamelen via online diensten op onze website www.huisdecat.be, en alle mogelijke verkeer via e-mail, telefoon en social media kanalen. 

Huis de Cat is de handelsnaam van ’t Calorietje bv met een fysieke winkel en maatschappelijke zetel gevestigd op Havermarkt 27, 3500 Hasselt, België.

Ondernemingsnummer / BTW nummer: BE0878.283.629

Contactgegevens: info@huisdecat.be  +32 (0)11 222643

 

Doel gegevens

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door jouw opgegeven persoonsgegevens.

Huis de Cat zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen gebruiken:

 1. Online bestellen of reserveren

Voor je online bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres,  telefoonnummer en betaalgegevens nodig (indien je een bedrijf bent ook BTW-nummer en bedrijfsnaam). Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling te bezorgen, je op de hoogte te houden over je bestelling of reservatie, of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. Je gegevens worden opgeslagen in je account in ons klantenbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor eventuele opzoeken van je aankoophistoriek en het maken van statistische en algemene analyses over aankoopgedrag. Je persoonsgegevens worden nooit doorverkocht aan derde partijen.  Indien je je account wenst te verwijderen uit ons klantenbestand, kan dit op verzoek aan onze klantendienst (zie uitoefening rechten hieronder).

Anoniem aankopen, zonder opname in ons klantenbestand, is uiteraard steeds mogelijk in ons fysiek verkooppunt.

 1. Anonieme gegevens  

Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag (bvb. duur van je website bezoek, de pagina’s die je bezoekt), herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het verbeteren van onze website. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

 1. Cookies

De website maakt ook gebruik van cookies om jou een betere service te bieden, net zoals de meeste sites. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt, bijvoorbeeld om jouw digitale winkelmandje bij te houden bij het online winkelen. Je kan de cookies op elk moment verwijderen via je internetbrowser. Je internetbrowser laat ook toe om het gebruik van cookies te verhinderen of een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

Bij je eerste bezoek aan onze website, verschijnt er een cookie pop-up. Je verklaart je akkoord door verder gaan met je bezoek aan de website. Indien je cookies uitschakelt via je internetbrowser, is het mogelijk dat we website niet volledig naar behoren functioneert.

Het is belangrijks om te weten dat het gebruik van cookies veilig is. Ze slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Onze website houdt 2 types cookies bij:

 • Functionele cookies van onze webshop software (Tilroy) zoals het bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje (deze cookie wordt 14 dagen bewaard).
 • Niet-functionele cookies van Google Analytics om gegevens te verzamelen over jouw bezoek op onze website en Google Ads om onze advertenties relevant te maken voor onze bezoekers. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies kan je de cookie en privacyverklaring van Google bekijken.

 

 1. Loyalty programma Huis de Cat

Wanneer je een online bestelling of reservatie plaatst, wordt een account aangemaakt in ons klantenbestand en geniet je van de voordelen van ons loyalty programma. Je kan je persoonsgegevens steeds raadplegen en wijzigen door in te loggen op je account. Ook klanten in ons fysiek verkooppunt kunnen genieten van dit loyalty programma als ze hun persoonsgegevens hiervoor opgeven (naam en adres verplicht, email-adres en telefoonnummer optioneel). Indien je aankopen doet bij Huis de Cat en hiervoor gebruikt maakt van je account in ons loyalty programma, registreren wij deze op naam. De vergaarde gegevens worden gebruikt in het kader van het beloningsprogramma en voor het maken van statische en algemene analyses. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Je kan je aanmelden voor onze elektronische nieuwsbrief. Hiervoor vragen we je naam en e-mailadres (en optioneel interesses). Aanmelden voor de nieuwsbrief gebeurt enkel na je expliciete, voorafgaande toestemming via een opt-in. Deze gegevens worden nooit doorgegeven of doorverkocht aan andere partijen.

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds uitschrijven door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt of door contact op te nemen met onze klantendienst.

 1. Wedstrijden en evenementen

Huis de Cat organiseert regelmatig wedstrijden of evenementen (workshops, …) voor haar klanten. Om deel te nemen aan een wedstrijd of een evenement, hebben we soms bepaalde persoonsgegevens van je nodig, zoals je naam en contactgegevens. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de wedstrijd of het evenement correct uit te kunnen voeren en de respons van op acties te meten. Door deelname aan de wedstrijd of het evenement geeft u uw expliciete toestemming hiervoor. Deze persoonsgegevens worden na afloop van het evenement of de wedstrijd vernietigd en niet voor andere doeleinden gebruikt.

 1. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, vragen we je, naargelang de aard van je vraag, om persoonsgegevens zoals naam, bestelnummer, adres, contactgegevens. Dit om jouw vraag goed op te kunnen lossen. Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt 2 jaar bewaard. Telefoongesprekken worden nooit opgenomen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en zo snel mogelijk te kunnen beantwoorden, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

 

Wie heeft toegang tot je gegevens?

Enkel de verantwoordelijke werknemers bij Huis de Cat die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Om ons te helpen met bepaalde diensten doen we beroep op een externe verwerker. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van betalingen en marketingactiviteiten. Dit houdt in dat we voor bepaalde taken tijdelijke persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Huis de Cat, en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. Dit is steeds contractueel vastgelegd met deze verwerkers en we beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor zij deze nodig hebben.

De gegevens die Huis de Cat ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van of gedeeld met:

 • beheer klantenbestand en hosting website:  Tilroy bv
 • versturen pakketten die online besteld werden: bPost nv
 • verwerken van betalingen van online bestellingen: Mollie bv
 • versturen nieuwsbrieven en beheren e-mailadres lijst: Mailchimp Ltd

Huis de Cat zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Uitschrijven uit onze e-mailadressenlijst en verwijdering van uw account uit ons klantenbestand kan eenvoudig op uw initiatief gebeuren.

Jouw gegevens zijn bij Huis de Cat veilig en vertrouwelijk

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen / software.

De persoonsgegevens die door Huis de Cat of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf beveiligd en beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.huisdecat.be privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

In geen geval kan Huis de Cat aansprakelijk worden geacht voor enige schade die voortvloeit uit een onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient zelf elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook de vertrouwelijkheid ervan.

Jouw rechten

1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Huis de Cat. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet beschikbaar zijn.

3. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

4. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Huis de Cat verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. Jouw gegevens worden op jouw simpele vraag gewist.

6. Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

Klantenservice Huis de Cat
Havermarkt 27, 3500 Hasselt

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Huis de Cat zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.

7. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.